skip to Main Content
0723 273 513 0268 257 697 INFO@TRAPEFUM.RO

Trape de fum pneumatice

     Mecanismul de deschidere al trapei este un piston pneumatic ce este acționat cu gaz (CO2).  În cazul trapelor de mari dimensiuni cu două aripi sunt două pistoane pneumatice, câte unul pentru fiecare aripă.

     Acționarea automată a deschiderii se face cu ajutorul unui termofuzibil (dispozitiv termic)  cu percutor dotat cu o microbutelie cu CO2 și o fiolă de lichid termosensibil (calibrata la 93*C, standard).

     În caz de incendiu la momentul în care în zona trapei temperatura atinge nivelul la care este calibrată fiola, aceasta se sparge și este eliberat un resort (arc) ce împinge percutorul, microbutelia este percutată și are loc eliberarea gazului din aceasta creându-se astfel presiunea necesară pentru deszăvorârea trapei de fum și deschiderea pistonului pneumatic.

     Comanda manuală a deschideri la trapele de fum pneumatice se poate face în două moduri: cu impuls pneumatic(CO2) sau cu impuls electric 24V.

     Impuls pneumatic (CO2) –  declanșarea manuală se face prin realizarea unor trasee cu ţeavă de cupru și gruparea trapelor de fum pe zone la panouri de comanda manuală ce sunt dotate cu un buton de acţionare si o butelie cu CO2 sub presiune. În momentul acționării levierului de comandă manuală se declanșează percutarea buteliei  din panou și realizarea presiunii necesare pentru deschiderea trapelor pe zona deservită de acel panou.

     În aceste panouri de comandă manuale sunt integrate declanșatoare electromagnetice 24V care vin legate la centrala de incendiu/alarmare a clădirii prin intermediul unui traseu de curenți slabi și care în caz de acționare a butonului de comandă din centrala de incendiu, în urma impulsului primit declanșează percutarea cartuşului de CO2 fără a mai fi nevoie acționarea butonului din panoul de comandă manuală.

Microbuteliile si fiolele de lichid termosensibil din trapele de fum nu sunt utilizate, termofuzibilul rămâne în continuare armat pentru acționarea automată. Pentru rearmarea sistemului trebuie înlocuite buteliile din panourile de comandă.

     Impuls electric (24V) – se instalează un declanșator pe termofuzibilul existent în trapa de fum cu acționare la impuls 24 V. Comanda manuală se face prin realizarea unor trasee electrice și gruparea trapelor de fum pe zone la butoane de comandă cu geam. Alimentarea cu 24V se face ori din centrala de securitate a clădirii ori din surse independente în varianta în care nu există centrală de securitate.

În acesta variantă în momentul în care este transmisă comanda de deschidere în urma impulsului primit de declanșatorul electric fiola de lichid termosensibil este spartă, este eliberat percutorul și prin percutarea microbuteliei se realizează presiunea necesară deschiderii pistonului. Pentru rearmarea sistemului trebuiesc înlocuite microbutelia si fiola de lichid termosensibil din fiecare trapă de fum.

     Electric prin instalarea unui motor electric alimentat la 230V cu o cursa de 30 sau 50 cm. Funcția de desfumare este prioritară și independentă de motorul electric.

     Pneumatic prin folosirea pistonului pneumatic din trapă și la funcția de ventilare (aerisire) zilnică. Se face prin realizarea unui dublu circuit cu țeavă de cupru (unul pentru deschidere, unul pentru închidere) și racordarea acestuia prin intermediul unui panou de comandă special cu manometru interior ce asigură comandă manuală a deschiderii în caz de incendiu cât și cea pentru funcția de ventilație pneumatică, acesta trebuie conectat la o sursă de aer comprimat de minim 5-6 atmosfere.
Avantajul acestei variante este ca trapa de desfumare este deschisă complet pentru aerisire nu doar ridicată 30-50 cm ca în cazul ventilației electrice. În aceasta situație trapele de fum trebuie să corespunda clasei de fiabilitate Re 10000.
În varianta în care trapele de fum sunt folosite și la funcția de ventilare zilnică este recomandat ca acestea sa fie prevăzute cu o centrala de automatizare ploaie/vânt cu senzori externi pentru protecție în caz de intemperii.

     Funcția de confort – la trapele de fum pneumatice, suplimentar, pe lângă funcția de desfumare se poate asigura și funcția de ventilare zilnică în două variante, electric sau pneumatic. În varianta în care trapele de fum sunt folosite și la funcția de ventilare zilnică este recomandat ca acestea sa fie prevăzute cu o centrala de automatizare ploaie/vânt cu senzori externi pentru protecție în caz de intemperii.

Funcția de iluminare naturală – trapele de fum mecanice au vitraj realizat din policarbonat opalescent sau transparent asigurându-se astfel iluminarea naturală a compartimentelor deservite. Un cadru din aluminiu fixează vitrajul pe rama mobilă a trapei de fum.

Back To Top